Google

Translate blog

lördag 14 mars 2015

Kan jättar ha funnits bibeln säger så.


Citat: Det är en underlig historia inträffade ungefär ett sekel sedan, en berättelse som på ena sidan bekräftar "förekomsten av jättar--- upptäckten av arton skelett från den enorma storleken och de avlånga skallar, upptäckte att det inte passade alls med klassiska föreställningar som finns i läroböcker. Skeletten var verkligen enorma, och även om de hade mänskliga drag, kunde de inte tillhör normala människor. Slut ciat.

Nog är det möjligt att höresta kvinnor o män en gång funnits. Det kan ha varit en viss släkt eller helt enkelt en bekäftelse på vad som i bibeln beskrivs som den tid då jättarna fans på vår jord.

Det är även möjligt att dessa utrotades  när rädslan för dem utbyttes till skräck eller ogudaktigt då det alltid setts med misstänksamhet när något unikt visat sig.