Google

Translate blog

söndag 22 mars 2015

Otrolig historia där kamel i USA bar omkring död man i många årCitat: Det fanns mycket spekulationer om vem den mystiska död ryttaren kamelen hade burit i flera år kan ha varit. One tale alleges that the rider was a young soldier, who was afraid of the camels, and therefore, was having much difficulty in learning how to ride them. En berättelse hävdar att ryttaren var en ung soldat, som var rädd för kamelerna, och därför hade mycket svårt att lära sig att rida dem. In order to teach him how, his fellow soldiers tied him to the top of the beast, determined that he would get over his fear. För att lära honom hur hans medsoldater band honom till toppen av odjuret, bestämt att han skulle komma över sin rädsla. They then hit the camel on the rump and the beast took off running. De slog sedan kamelen på rumpan och odjuret tog fart kör. Though the soldiers pursued the camel and his rider, the red beast easily outpaced them and escaped into the desert. Även soldaterna förföljde kamel och hans ryttare, den röda odjuret enkelt ifrån dem och flydde ut i öknen. Neither the camel, nor his helpless rider, were ever seen again. Varken kamelen, eller hans hjälplösa ryttare, någonsin sågs igen.--- 1893, när en Arizona bonde hittade den röda kamel betar i sin trädgård, sköt han och dödade odjuret. Vid denna tid hade stora kamel skakas fri från sin döda ryttare, men ändå bar sadeln och läderremmar som liket hade fäst.  Slut citat.


Kan det finnas en sanning bakom historien. Troligen är det inte omöjligt. Men efterhand kan historien även uppförstorats utefter berättelsens fortsatta berättande människor emellan.

Det har hänt och händer fortfarande otroliga historier i vår värld.

Den som vill läsa originalberättelsen kan läsa den här på engelska.