Google

Translate blog

tisdag 31 mars 2015

Kan mörk materia ha utplånat dinosaurierna. Men varför överlevde övriga djur?


Citat: Enligt en ny studie utlöstes katastrofen kanske av ett tätare skikt av mörk materia i galaxen. Den mörka materien kan ha gett upphov till skurar av främmande himlakroppar av det slag som utplånade dinosaurierna. Slut citat.

Mörk materia uppgår till 23 % av universum. Namnet uppkom av att denna ej avger något slag av strålning eller ljus och därför inte kan ses. Mörk energi  anses vara frånstötande energi och uppgår till 72% av all energi i universum. Troligen är det denna energi som gör att universum expanderar.

Mörk materia ökar i omfång vart 30-40 miljonte år då vi befinner oss i området där mer mörk materia finns i vintergatans mitt.

Men då skulle jag påstå att teorin om detta motsäger sig själv. Visst kan meteorer och kometer finnas i större antal och krocken med Jorden vara större under denna tid. Men varför överlever vissa djur? Som däggdjuren när dinosaurierna försvann.

Och om Jorden befinner sig där mörk materia är i stort antal och risken för meteornedslag ökar  vad gör då den mörka energin vilken är frånstötande av materia?

Teorin har motsägelser och jag tvivlar på riktigheten. Jag tror istället att slumpen fått meteoren som utplånade dinosaurierna att träffa Jorden är just en slump.

Men det förklarar inte varför däggdjuren överlevde kraschen och att de sedan blev överlevarna på bekostnad av dinosaurierna oberoende av dessas storlek eller livsmiljö i hav, på land eller i luften. Något stämmer inte.