Google

Translate blog

söndag 5 april 2015

Pi det mystiska talet vilket kanske visar på en annan dimensions existens.


Citat: Sedan Konungaboken beskrev Salomos husbygge har mindre gudomliga personer visat att den matematiska konstanten pi har ett oändligt antal decimaler efter 3. Slut citat.

Du som inte är säker på vad pi är kan läsa om dess tillblivelse och dagliga användning på skolor mm här.


Kan formeln visa på ett sammanbindning med en annan dimension utanför vår och är då detta anledningen till att vi inte kan få fram ett exakt tal på en uträkning av en cirkel som vi kan se existerar då den existerar i flera plan än vi förstår?
Kan talet visa att vi använder fel sätt att räkna på när vi använder pi i uträkningar?