Google

Translate blog

söndag 12 april 2015

Mystik i Galtströms bruk.


Citat:  Vi kan i kolporten skymta en reslig mansfigur och svagt bredvid honom en yngling. Vid en sidoöppning till kolporten syns svagt två figurer sysselsatta med något. Vid malmbanan tittar någon nyfiket fram.

När vi förstorar fotografiet och fokuserar på masugnskransen blir det tydligt. Det finns fem figurer som avslöjas av fotografen. Tre av dem har observerat fotografen och ser överraskade ut. Slut citat.

Även om det inte vilket är troligt är ett äkta foto utan manipulerat är det spännande. Arbetare på före detta bruket ses fortsatt finnas och i arbete på fotot.

Jag tror det kan ses syner av detta slag på många nedlagda gamla bruksorter där fabriker står öde.

Minnen av hårda arbeten och hårda förmäns behandling av sina underlydande finns i väggarna och bilder av detta kan upplevas av känsliga personer i viss sinnesstämning. Åter och åter igen. Detta ska inte ses som att det som syns finns där utan just som bilder och rörelser från det förflutna likt en filmsnutt som spelas upp för känsliga personer på platser där återupprepande händelser skett under år av samma personer vilka mått dåligt eller bra..