Google

Translate blog

fredag 17 april 2015

Kväve finnspå Mars. Med detta kan man fortsätta fantisera om liv en gång där.


Citat: Kväve är, precis som vatten, en nödvändig komponent i den typ av liv vi känner. Kvävemolekyler är byggstenarna i både DNA och RNA, de två kemiska ämnen som kodar uppbyggnaden av alla levande organismer.

Det innebär inte att de kvävemolekyler som man nu hittat nödvändigtvis har ett levande ursprung. De kan ha uppstått genom icke-biologiska processer. Men de visar att Mars för länge sedan, när planeten var varmare och fuktigare, kan ha haft de rätta förutsättningarna för uppkomsten av liv.Slut citat.

Det finns säkert de rätta elementen för liv på många platser i universum. Vatten verkar exempelvis vara universellt vanligt. Kväve finns säkert även det på många platser.

Kol däremot inte, men liv ska kunna existera med ex  med kisel som ersättningsmateria. Dock kanske inte i den form vi känner det utseendemässigt.

Men oberoende av detta kan jag inte se att liv uppstår spontant.

Vad som behövs är en skapelse. Jag tror inte vi har mer än en skapare och en skapelse i vårt universum. Om det finns fler skapelser i andra av tid skilda dimensioner och universum kan vi inte veta. Detta då Big Bangs ursprung är en gåta och kan vara ett läckage eller effekt från en annan dimension och ett annat universum.