Google

Translate blog

onsdag 22 april 2015

Mystisk sömnsjuka drabbade by i Kazakstan. Folk flyr eller erbjuds flytthjälp. .


Varför somnar fler o fler sedan två år tillbaks i dennas by i Kazakstan?

Citat: en by i norra Kazakstan har det under två års tid härjat en åkomma som inte liknar något annat. En fjärdedel av Kalachis invånare har drabbats av den mystiska sjukdomen, som fått smeknamnet "Sleepy hollow--- Det som händer är att man plötsligt, utan förvarning, somnar. Medvetslösheten kan vara så länge som en vecka. Slut citat.

Medföljande film varifrån citatet är taget visar att det troligast har med den nedlagda urangruvan att göra. Här sägs att moln av gas kommit därifrån vid rätta vindförhållanden.

Kanske det finns radon i stor mängd här det verkar så enligt de intervjuade före detta gruvarbetarna som misstänker detta.

Om man vill gå längre kan man misstänka före detta Sovjetunionen och dess experimenterande med radioaktivitet mm och att det då kan finnas någon dold källa av radioaktivt lager eller gas som nu läcker.

Ingen vet men en gåta är annars varför de gruvarbetare och dess familjer inte drabbades av sömnsjukan utan det först nu efter flera år drabbar familjer som aldrig arbetat i gruvan och dess barn.

Myndigheterna erbjuder flytthjälp för innevånarna istället för en undersökning av gruvan verkar det också som vilket även detta är misstänkt. Likt läkare som undersöker de sömndrabbade och bedömer dem som helt friska.