Google

Translate blog

lördag 25 april 2015

Under det stora Nordiska Kriget sänkte svenskarna skepp med ammunition o kanoner för att komma undan danskarna. Några av dessa skepp är nu hittade.


Citat: – De här två vraken ligger mitt i farleden mellan Furholmens båtbryggor och färjeläget, omkring 200 meter ut från bryggorna och på ett djup av 20-25 meter. Båda vraken omges av en hel del artilleriammunition och det ena har dessutom två järnkanoner. Slut citat.


Sänkningen berodde på att dessa vrak skulle hindra danska skepp för att nå land. Nog var det panik i dessa sänkningar då man inte tog sig tid att tömma skeppen på ammunition och kanoner.  Skeppen var även värda mycket i sig det var funktionsdugliga skepp som sänktes. Antalet är okänt men två är nu funna.

Året efter sänkningen 1720 skrevs fredshandlingarna på i Fredriksborg med Danmark och resultatet blev.

Sverige förlorade kriget och Sverige som stormakt var slut. Ryssland tog över detta stormaktsvälde.  Freden med Ryssland skevs under 1721 i Nystad.


För mer fakta om detta krig rekommenderas denna artikel från vikipedia.