Google

Translate blog

fredag 1 maj 2015

Vi är unika men byggstenarna för liv är vanliga i universum i vårt som andra universum i tid och rum.


Citat: I en gas- och stoftskiva runt en mycket ung stjärna har en internationell forskargrupp funnit spår av komplexa organiska molekyler. Samma slags molekyler som är livets byggstenar i vårt solsystem. – Vi är alltså inte så unika, säger Karin Öberg, professor i astronomi. Slut citat.

 

Här håller jag inte med. Vi är unika och med all säkerhet ensamma. Livets byggstenar däremot plus vatten är dock vanliga i universum. Men det innebär inte att detta per automatik innebär liv.

 

Något måste ske för att dessa byggstenar ska genera liv. Det är enligt mig inte slumpen som skapar liv. Det är en skapare. Om det i andra dimensioner finns andra skapare än Gud i vår vet ingen. Men vårt universums liv och troligen universum i sin helhet skapades enligt mig. Troligen genom Guds Big Bang. Varde ljus och ur inte uppkom Big Bang.
 
Evolutionen och den fortsatta skapelsen och förändringen av vårt universum. Människans fria vilja och val vilket gjorde möjligheten till ondskan att härska och bakband Guds handlingsmöjlighet  om människans fria vilja och val skulle finnas vilket är det som gör oss lika Gud och får oss att välja sida. Den goda eller onda..