Google

Translate blog

tisdag 5 maj 2015

Asteroidkollisioner av större format uppförstoras riskmässigt i media numera. Förr nämndes dessa ev hot sällan.


Vargen kommer hoten beskrivs ofta i media numera så ofta att när det väl blir allvar kommer få att reagera. Dessa hot från media gäller sjukdomar, terrorism eller asteroid- kollisioner i en nära framtid mm mm.


I artikeln (se länk) Beskrivs med stora rubriker att risken är stor för att en kommande asteroid ska krocka med Jorden. I artikeln nedtonas detta till nära noll med den asteroid som nämns.


Detta gör att människor inte tar varningar på allvar. Media ses som överdrivna med syfte att sälja sin tidning.


Detta är något som skulle stävjas. Frivilligt går inte men stora rubriker med dubbeltolkning bör bort ur media.


Att sedan risken för att en asteroid kan krocka med Jorden finns är riktigt men varna när risken är stor inte i tid och otid för att sälja lösnummer av en tidning.