Google

Translate blog

måndag 11 maj 2015

Svarta hål vet vi finns i universum nu har ett extremt magnetfält upptäckts runt ett sådant.


 

Ännu finns troligen gränslös kunskap och förundran att finna i universum.

Svarta hål har vetenskapen accepterat som verkliga sedan länge nu. Magnetfält i rymden och runt dessa likaså.


Men ibland förundras man över kunskap som redan finns då extrema värden på något känt fenomen visar sig.

 
Likt nu med ett superstark magnetfält runt ett svart hål i en avlägsen galax.

 
Citat: Fem astronomer vid Chalmers och Onsala rymdobservatorium har avslöjat ett extremt kraftfullt magnetfält – som ligger bortom vad man tidigare har upptäckt i någon galaxkärna – väldigt nära händelsehorisonten av ett supermassivt svart hål. Slut citat.


Hur och varför detta starka fält bildats och just här om det nu inte finns okända ting eller fält mellan Jorden och galaxen vilket gett dess extrema värden kan man undra över.

 
Kan som det i många sf-böcker beskrivits finnas portar i svarta håls närhet där farkoster genom såkallade maskhål kan resa snabbt mellan två punkter i universum snabbt och enkelt utan hänsyn till det reella avståndet? Kan det visa på portar till andra dimensioner vilka numera av många vetenskapare ses som möjliga och oräkneliga?


Vem vet.


Du som önskar läsa en mer utförlig artikel från tidningen Sciencedaily  från ovanstående fynd kan detta genom att följa denna länk.