Google

Translate blog

lördag 16 maj 2015

Låt utdöda djur vila i frid.


Vi har genom människans miljöpåverkan och rovdrift i naturen skapat obalans i klimat och djurliv. Det är ingen nyhet. Näringskedjor har brutits och kaos skapats. Djur och växter har dött ut. Nya kedjor skapas men inte alltid kedjor som fungerar bra.

 I alla tiden har djurslag försvunnit och nya näringskedjor uppstått. Men att manipulera med äldre utdöda djur och växter kan skapa kaos i vår tid.

Citat: Svenska forskare vid Naturhistoriska riksmuseet är först i världen med att kartlägga en mammuts hela arvsmassa. Resultaten kan användas till att återskapa en levande mammut inom fem till tio år. Slut citat.

Självklart kan inte en eller annan mammuts återfödelse i fångenskap skapa kaos i näringskedjorna. Men om de släpps fria och detta tilltag fortsätter med andra utdöda djurslag eller växter blir det förr eller senare kaos.

Därför är det etiskt fel att återskapa liv som dött ut. Vi vet inte vad vi gör och vilka effekter det kan få.