Google

Translate blog

tisdag 26 maj 2015

Medvetandet fortfarande en gåta. Är det likt energi o materia odödligt?


Energi kan inte försvinna det kan bara omvandlas enligt naturlagen då är detta närmast ett bevis på en fortsättning i nästa liv och att vi kommit från något innan födelsen.

Inte kroppsligen utan medvetandet. Det är en gåta som vi inte kan förklara idag om det ens går någonsin.

Citat: Medvetandet är en lika grundläggande egenskap som energi och massa, hävdar neuroforskaren Christof Koch.---Det del av hjärnan som tycks ligga bakom våra medvetna upplevelser omfattar hjärnbarken och en växlingsstation längre in kallad thalamus. Hela det här systemet är extremt sammanlänkat. När vi är vid medvetande tycks hjärnaktiviteten hela tiden sammankopplad i flera grundläggande nätverk. Men exakt hur medvetandet skapas råder det delade meningar om. Slut citat.

Medvetandet vi har kommer därmed utifrån någon tidigare energi men att vilken energi som helst eller material kan omvandlas till medvetande tror jag få anser.

Skulle så vara fallet har vi helt missuppfattat vad världen består av och är uppbyggd av och vad denna är.

Men jag tror inte det istället måste vi acceptera en andlig dimension av tillvaron. Gör vi inte detta får vi problem med att förstå vad ex medvetande är. Vad energi kan vara och varifrån den kommer och omvandlas till o från då det gäller det mänskliga medvetandet.