Google

Translate blog

torsdag 4 juni 2015

Higgs partikel bara startskottet för ett sökande efter fler felande länkar av partiklar för alltets uppkomst. Finns det gränser för storlek och vad finns då bortom dessa gränser?


Det ska sökas efter nya exotiska  partiklar för att förhoppningsvis hitta dessa och ge svar på svart materias innehåll mm i vår värld.

Citat: Många forskare menar exempelvis att det borde finnas en hel mängd exotiska, hittills oupptäckta och tyngre partiklar. En hypotes är att några av dom här oupptäckta partiklarna också utgör byggstenarna för den gäckande mörka materia som enligt astronomer utgör merparten av all materia i universum. Hela jakten efter de här oupptäckta partiklarna utgör ett av huvudmålen när partikelacceleratorn i CERN nu startas upp efter ett par års uppgradering. Slut citat.

Partiklar vilka kanske finns under bråkdelen av en milliondels sekund och mindre innan de försvinner eller ändrar karaktär. Partiklar så små att de nästintill bara kan bevisas idag genom matematik.

Kan det vara så att dessa viktiga partiklar eller vilket de även kan vara strängar som byggt upp allt? Kan det vara så att dessa nu sökta partiklar är uppbyggda av ännu mindre partiklar eller vågor. Finns en gräns neråt på storlek? Kan det vara så att en gräns finns men denna övergår i en annan dimensions uppbyggnad av sin verklighet?

Frågor utan svar.