Google

Translate blog

lördag 6 juni 2015

Möjligt att besöka Venus och se dess yta. Farkosten en flygande vinge.


Helium är inte brandfarligt detta gör att det skulle gå att med följande lösning, sväva nära Venus yta och undersöka denna fastän denna är ca 400 grader Celsius och het som en ugn.

Nasa har planer på detta.
Citat:  Vamp (Venus atmospheric maneuverable plattform) är en propellerdriven flygande vinge som ska skickas ihopvikt från jorden i en rymdfarkost, för att sedan när rymdfarkosten går in i omloppsbana runt Venus blåsas upp med vätgas och utvecklas till en flygande vinge. Slut citat.

Det låter otroligt men kan bli verklighet. Men troligen inte förrän Mars är undersökt och kapital kan satsas på nya bemannade färder.

Det händer mycket i rymden idag. Mycket söks och upptäcks det enda som inte sker är bemannade färder. Det är cirka  50 år sedan människan besökte vår närmsta himlakropp nu. Månen. Sedan dess har inga nya platser besökts av människan.