Google

Translate blog

torsdag 18 juni 2015

Ibland ses havsmonster. Skillnaden numer mot för några årtionden sedan är att idag ses de som möjliga. Ytterligare ett har på senaste tiden setts, nu utanför Aucklands kust.


Det var inte länge sedan stora havsmonster sågs som sjömansfantasier. Jättebläckfiskar vilka dragit ner skepp på världshaven sågs som fantasier.

Men nu har dessa historier börjat ses som något sanningsenliga men i en del fall säkert överdrivna.

Jättebläckfiskar i havsdjupen har setts. Säkert är vissa syner av jättesjöormar i historien syner av jättebläckfiskarmar. Det finns säkert mycket i djuphaven vi ännu inte förstår eller upptäckt.

Länken som finns här visar ett av de senaste synerna denna gång utanför Aucklands kust.

Sjömonster i historien kan säkert ha sina rötter i många fall av syner och upplevelser av jättebläckfiskar.