Google

Translate blog

lördag 20 juni 2015

Oljefynd från okänd källa kommer att bli allt vanligare i framtiden. Men att finna dem allt svårare.


Strand avstängd tills man kan lista ut vad de svarta oljebollarna  kommer från är ett av senaste tidens oljeutsläpps konsekvens. Denna gång på stranden utanför Los Angeles.

Fler och fler sådana rapporter kommer säkert i en snar framtid. Inte för att fler  båtar släpper ut olja när de rensar tankarna eller grundstöter utan istället från okänd källa.

Det finns däremot ett  okänt antal stora oljefyllda fartyg som sjunkit i freds eller krigstider på havens botten. Skepp vars tankar sakta rostar och förr eller senare kommer att släppa ut sin olja. Säkert kommer många ungefär samtidigt att göra detta då många skepp sänktes under andra världskrigets år och då bör rosta ner ungefär samtidigt.

Hur dessa källor ska finnas och bekämpas  då olja följer havsströmmar och i många fall först mil bort från källan når ytan blir en svår utmaning inom en snar framtid.