Google

Translate blog

tisdag 23 juni 2015

Fläckar ger fantasin spelrum om objekt av religiöst slag finns i närheten. Här ytterligare ett exempel. Här från Johanneskyrkan i Newport.


En rödaktig  fläck på väggen under fötterna på en tavla av Jesus korsfästelse har i en kyrka i Newport gett iden om att det är en stigmatisering av blod från Jesus som ses.

Man ska här se i sammanhanget att kyrkan efter detta kom ut i media ökat sitt besökantal vilket tidigare var lågt.

Den roströda fläcken har funnits sedan 1990-talet men först nu när prästen talade om den under en predikan uppmärksammade media detta och fläcken blev världskänd.

Nog är det förunderligt vad teckentydande kan göra för bekräftelser och förhoppningar om att tecken finns och uppstår. Tecken som för tvivlare ska bevisa Jesus arbete här på Jorden.

Men jag tror att denna fläck borde undersökas och min misstanke är att det är en rostfläck inifrån vägg eller droppe av kemisk vätska från tak. Alternativt någon planterad fläck av någon från 1990-talet. Kanske till och med blod.