Google

Translate blog

torsdag 25 juni 2015

Åska är ännu ett mysterium. Kan antimateria bildas i dessa oväder och energin i blixten ha ursprung i antimateriaförstörelse.


Nyligen har forskare förundrats över att det kan bildas antimateria i åskoväder. Ännu vet vi inte mycket om vad som sker i åskoväder. Nya rön kommer ibland som överraskar.

Den otroliga energi som bildas eller släpps lös kan även vara antimateria enligt aktuell forskning.

Då anser jag frågan om mörk materia och energi kan ha ett finger med i detta.

Kan det vara så att detta får antimateriabildning och uppbyggande av energi att bildas och förstöras i ett åskväder och ge den otroliga energiurladdning åska ger?

Kanske frågan är berättigad men mer forskning behövs och ännu har inte forskare börjat se mörk energi och materia som en faktor för åskans urladdning och bildande av energi. Men jag tror det kommer.