Google

Translate blog

måndag 29 juni 2015

Tre supernovor (fd Stjärnor) finns utanför en galax. En gåta hur de kom hit.


Stjärnor hör  samman med en galax och har bildats och dör i denna. Detta gör att tomrummet mellan galaxer är svåra att få information från.

Men nu har forskare funnit tre ensamma novor mellan galaxer i rymdens tomrum vilket kan ge möjlighet att se och upptäcka något av rymdens tomhet genom hur dessa novor uppför sig och dess ljus kan avtäcka.

Gåtan hur de kan ha funnits och skapats utom en galax tror jag inte är så svår att förklara.

Jag tror att de bildats i utkanten av en galax i en spiralarm likt vår sol gjort. Men att de vid sin sista tid och explosion förlorat kontakten med spiralarmen och gett sig iväg ut i tomheten.

Alternativt redan vid sin födelse till stjärna mist kontakten med sin modergalax. Men otroligt ovanligt är det att finna ovanstående och har kanske aldrig gjorts tidigare.