Google

Translate blog

onsdag 1 juli 2015

SS433 en röntgendubbelstjärna i form av en stjärna o ett svart hål i centrum av en galax. Normalt i galaxers centrum, från denna röntgenkälla flödar mer röntgenstrålar ut än vad materialet som flödar in i hålet borde ge upphov till.


Här handlar det om ett svart hål och en röntgenstjärna vilka kretsar runt varandra.

Mystiken här är att inflödande materia i hålet ger för mycket röntgenstrålning i förhållande till inflödet av material.

Antingen stämmer inte beräkningarna eller kommer materia från okänd källa.

Jag har mina teorier i det mesta i detta fall att röntgenkällans ursprung enligt mig  inte bara från vårt universum utan från ett annat eller som det kallas dimension.

Ett spegeluniversum där även likt här en stjärna kretsar runt ett svart hål. Men till skillnad mot här  där astronomer förundras över att mer röntgenstrålning strömmar ur hålet än vad som matats in förvånas man där över att mindre röntgenstrålning utstrålas än vad som kommer in.