Google

Translate blog

lördag 4 juli 2015

Misstankar om fracking som orsak till jordbävningar på rad i Alabama


Fracking metoden att utvinna gas ur berggrunden och används mycket mer nu än det tidigare gjorts. Lönsamheten för denna miljöpåverkande gruvbrytningsmetod har ökat på vissa platser och utöver miljöpåverkan finns även andra faror.

I Alabama har en rad mindre jordbävningar skakat marken under den senaste tiden och misstanken mot att de uppkommet under påverkan av fracking finns.

Då undrar man vad som kan ske om metoden skulle användas på platser där marken är än mer känslig och där jordbävningar är vanliga?

Katastrofmetoden för miljön kan då bli en katastrofmetod för bebodda trakter i länder där det fortfarande byggs hem av halm och lera.

I länder likt Japan där jordbävningar är vanliga men byggnader jordbävningssäkra blir effekterna om metoden används och utlöser skakningar i berggrunden liten men många andra länder bygger av ovanstående material och rasar som korthus vid minsta skakning.

Behövs verkligen alla naturtillgångar så väl att metoder som fracking ska användas och tillåtas. Nog måste det finnas större värden än konsumtionsökningar och kapitalansamlingar den korta tid vi generationsvis finns här?