Google

Translate blog

måndag 6 juli 2015

Newtons Principia finns i original av fyra upplagor från 1700-talet. Men med mystiska anteckningar i fjärde upplagan,


Mycket av upplagorna är samma i innehåll. I de första tre upplagorna tros Newton ändrat något av texterna innan tryck. I den fjärde var anteckningarna stora men då Newton då inte längre levde är det ett mysterium vem alla de anteckningar i marginalen med siffror mm i ett omfång lika stort som texten i Principa är skrivna av.

Anteckningarna är kommentarer men även kryptiska svårtolkade eller omöjliga att tolka. Vem eller vilka som ligger bakom anteckningarna vet ingen idag. Forskare har försökt lösa gåtan och även tolkningen av anteckningarna.

Principia är som  verk ett av de viktigaste vetenskapliga verken i mänsklighetens historia full med fakta i många fall lika aktuella idag som då de nedtecknades av Newton. Här finns bland annat principerna för hållfasthetslära och gravitationslagen mm.

Själv anser jag anteckningarna kan ha samband med planerna på en nytryckning en femte upplaga där texten skulle göras mer tillgänglig och bättre för framtida läsare. Ett korrekturantecknande för en framtida tryckning. Men detta verkade inte ha blivit av.

Men samtidigt skulle inte vem som helst kunna korrekturläsa och anteckna i ett verk som detta. Inte heller skulle vem som helst kunna tolka korrekturen . Det måste därför ha varit minst en vetenskapsman eller kvinna som gjort detta och mysteriet vem eller vilka är därmed intressant.