Google

Translate blog

onsdag 8 juli 2015

Mystisk rörlig åttaformad virvel uppenbarade sig på ytan på en sjö i Thailand.


En virvel vilken flyttade sig i form av en åtta uppenbarade sig i en sjö för ett tag sedan. Virveln fanns under ca två minuter innan den försvann lika snabbt som den uppenbarades.

Händelsen finns filmad och förvåningen är stor medan tolkningen inte är  klar. Klar varken på om det är ett djur under ytan som rör sig eller ett snabbt uppenbarat slukhål i botten eller kanske en falsk filmsnutt.

Men jag skulle tolka filmen om den inte är falsk vilket ännu inte undersökts  att den visar ett slukhål under vattenytan. Slukhål kan uppenbaras på sjöbotten likväl som på land.

Rörelsen av virveln verkar även följa ett ras av bottenmassa ner i ett hål vilken flyttar sig efter hand som sediment och bottenmassa rasar runt sidorna och hålet täpps igen och öppnas på sidorna av hålet. Troligen slutar raset när bottensediment täppt hålet igen. Troligen har viss förändring nu skett på bottnen då hålet täppts av nedrasat bottensediment.