Google

Translate blog

söndag 12 juli 2015

Titan med öppna sjöar på ytan är den enda himlakropp i vårt solsystem med detta.


Månen Titan har sjöar av kolväten. Titan är den enda måne eller planet i vårt solsystem vilken har öppen vätska  på ytan. Titan är en av Saturnus månar och är lika stor som planeten Merkurius och klassas som den näst största månen i vårt solsystem. Störst måne är Ganymedes vilken kretsar runt Jupiter.

Etan och metanfyllda sjöar finns vid polerna. Några fördjupningar där ingen vätska finns existerar även. Varför dessa hav existerar och hur de uppstått är en gåta.

Varför just denna måne har dessa sjöar och öppna sådana vet vi inte. Utöver detta har månen även tät atmosfär bestående av kväve.

Genom att följa denna länk kan intresserade få veta mer om vad forskare idag tror och anser om havens uppkomst och vad man kan förmoda  från Titans historia. Men än är det enbart spekulationer som anses troliga.