Google

Translate blog

torsdag 16 juli 2015

Ansiktet på Mars var en stor nyhet för några år sedan. I Kanada har nu även upptäckts ett ansikte.Vem minns inte överraskningen av att se ett ansikte på Mars yta. Det var fascinerande och spännande. Tron att någon tidigare mänsklighet varit här och karvat ut ett minnesmärke i form av ett människoansikte tog fart.

Besvikelsen var stor när närbilder visade att ansiktet var en synvilla från en bergformation.

Vi människor söker omedvetet likheter när vi ser formationer av något. Då försöker hjärnan tyda efter vad denna lärt sig känna igen. Så hände på Mars  i bland annat ovanstående fall. Sedan dess har andra formationer tolkats utefter samma sak djur har tolkats in i klippors form mm.

På Jorden finns oräkneliga formationer vilka setts ha likheter med något och namngivits efter detta. Hoburgsgubben  på Gotland är ett närliggande exempel.

Nu har det upptäckts en ny formation denna gång  i Kanada vilkens form mycket påminner om ett ansikte i en viss vinkel uppifrån.

Visst finns en möjlighet att denna formation kan ha arbetats fram en gång i nutid eller forntid av någon. Men troligast är det ett naturens nycker vi ser.