Google

Translate blog

lördag 25 juli 2015

Plankton ett encelligt väsen vid namn warnowiid dinoflagellate har ett öga och kan troligen se.


Plankton har ingen rörlighet utan flyter med strömmarna i haven. De är små i många olika slag av arter, färger och former.

warnowiid dinoflagellate  heter ett av dessa plankton. I detta fall med en konstruktion med ett slags öga på kroppen. Ett öga vilket verkar kunna se ljus och kanske mer. Varför en så liten och encellig varelse kan ha utrustats med ett öga är en gåta.

Kan ögon vara något som ingår i levande materials konstruktionskod i fler fall än vi kan föreställa oss? Kan mycket små organismer ha ögon och isåfall syn av något enkelt eller avancerat slag.

Instruktionen för levande organismer verkar vara eller ha en likhet. Vad kommer då detta från början från? En enda urvarelse eller ett enda material vilket sedan utvecklats till allt levande som finns? Jag kan inte tro detta utan tror istället på en konstruktör vilken har makt att konstruera ur intet,  en Gud. Ur intet uppstod genom Big Bang universum och ur intet i detta fanns konstruktion för allt levande eller ej. Men utan en plan eller intelligens bakom tror jag inte detta kunnat skett. En Gud med Big Bang  är inte mer övernaturligt än Big Bang utan Gud.