Google

Translate blog

måndag 27 juli 2015

Ser vi här hur planeter skapas. Astronomer har funnit ung stjärna med byggmaterial.


En ugn stjärna med en mängd sten av skilda storlekar vilka kretsar runt denna kan visa hur ansamlandet av rymdstoff kan vara första steget mot ett bildande av en planet. Kan detta fynd vara ett bevis på hur planeter bildas genom gravitation efter några millioner år?

Kanske. Ansamlandet av sten o materia av skilda slag och troligen is mm kan ansamlas till större och större kroppar. Inte alls otroligt.

Men då måste även dessa kroppars inre tryck efterhand skapa en mantel av värme i denna kropp vilket inte skett på Jorden. Här har istället en helt igenom varm kropp vid svalnande av ytan bildat svala landmassor och senare vatten och liv.

Detta trodde jag var början av alla planeter och kroppar i rymden, planeter, asteroider, månar och kometers början. En het kropp svalnar.

Men i ovanstående fall anses att planeter bildas genom kalla kroppars gravitation. Jag tvivlar på detta. Jag tror mer på att en del av soleruptioner i en ny stjärnas närhet bildar heta kroppar vilka efterhand svalnar och kanske tar till sig sten av skilda slag genom gravitation,  bildar en planet fast eller gasformad.

Att bildas enligt nya rön genom ansamlandet av sten tror jag inte på. Vad man upptäckt är och förblir ett asteroidbälte inget annat.