Google

Translate blog

torsdag 30 juli 2015

Det finns solsystem som är mycket äldre än vårt. Här kan finnas mycket gamla livsformer.


Då det finns solsystem vilkaär miljarder år äldre än vårt solsystem kan det finnas planeter runt dessa som ligger i livsmöjliga sfären runt sin sol.

Dessa planeter kan då teoretiskt hysa mycket gamla livsformer. Vi räknar här på Jorden med att liv kan finnas på Jorden i en tidsrymd av ett visst antal år. Lika med civilisationer.

Livsformer kommer och går. Men i ett gammalt solsystem skulle vi om vi kan hitta liv på en planet där få bekräftat om liv kan bestå längre tider än vi anser just nu och här. Alternativt kan liv uppstått och förintats och uppstått igen här civilisationer eller liv överhuvudtaget.

Meteornedslag kan utplåna liv helt. Här hos oss utplånades dinosauriernas värld genom ett sådant.  Men inget säger att alla platser i universum drabbas av detta massutplånande. Livsformer kan dö ut av många anledningar men det finns ingen naturlag som visar att detta måste ske.

I fantasin kan vi tänka oss att en civilisation kan utvecklas vidare utan begränsning. Här på Jorden ser vi begränsningar i allt. En början finns alltid men behöver det finnas ett slut?

 

Vi kan teoretisera och tänka vidare om detta. För min del tror jag på Gud och en skapelse där liv enbart skapats här på vår Jord. Men om vi leker med tanken enligt ovan vilket är tillåtet science fiction var en gång mitt största intresse, då kan en gränslös civilisationsutveckling finnas. Kanske flera.