Google

Translate blog

tisdag 4 augusti 2015

Guldspiraler hittade i Danmark. Någon under bronsåldern begravde dessa men varför.


Guldspiraler har hittats på Själland lagda i Jorden någon gång under bronsåldern. Ingen förstår vad dessa använts till eller varför de begravts här. Det kan ju även ha varit ett stöldgods som begravts kanske i senare tid.

Spiralerna kan ha varit rester efter guldarbeten eller tillverkade till spiraler för användning till utsmyckning.

Diskussionerna förs att de har samband med soldyrkande och kan ha använts i klädesdräkter eller hår som utsmyckningar. Jag tror dock ej på detta utan tror istället att det är rester av ett guldarbete av heligt slag och därför begravts som heliga rester istället för att återanvändas nedsmält till nya arbeten.

Kanske här  där de hittats men lika troligt på annan plats och begravts på en helig eller hemlig plats som nu funnits. Möjligheten att det är återbegravts efter stöld finns även. En helig gömma kan ha haft respekt även för gravplundrare vilka kan ha ångrat sitt tilltag och återbegravt guldet.

Det går att spekulera länge över fyndet och sanningen får vi aldrig veta om inte liknande fynd hittas som kan ge mer förklaring till guldspiralerna. De kan ju exempelvis ha varit betalningsmedel.