Google

Translate blog

söndag 9 augusti 2015

Mycket av det som döps med namn nu och tidigare i Rymden har fått Gudars namn. Men varför heter ingen himlakropp Jesus eller Gud?


Mytologin frodas vid namngivning i rymden. Detta har alltid varit så. Stjärnbilder, planeter, asteroider  och områden på dessa .


Asteroiden Grace Comet 67P den sjungande asteroiden vilken Rosetta besökte 2014 har nu sina ytor namngivna efter egyptiska gudar.


Fortfarande är det ofta gudanamn som ges i rymden. Men varför är då namn från kristendomen aldrig namn som givits? Det är en berättigad fråga. Även under tider då avgudadyrkan sågs som hädelse namngavs rymdens objekt med mytologiska namn.


Ingen stjärnbild eller planet eller yta på en sådan kallas Jesus, Gud, Fader eller något annat bibliskt namn.Nog kan det vara en fråga att fundera över.