Google

Translate blog

torsdag 13 augusti 2015

Ny upptäckt småplanetens Ceres ljuspunkter omslutna av dis.

Dis har upptäckts runt ljuspunkterna på Ceres. Ljusen vilka ännu inte förklarats. Ljusen vilka enligt mig är Rhodium. Men vilka kan vara något helt annat material eller isslag.

Diset som nu upptäckts ger sken av is vilket kan ge dis. Men även damm kan ge denna effekt. Dis eller damm alternativt en blandning av detta kan omsluta ljuspunkterna eller hela Ceres.

Vi kan knappast se om så är fallet då ljuskällorna behövs för upptäckten och dessa enbart finns på vissa platser likt strålkastare riktade  uppåt.

Tänk själva när vi riktar en ljuskälla uppåt i ett mörkare rum då ser vi dammpartiklarna yra i luften. Damm som egentligen finns överallt. Samma fenomen är det säkerligen här som vi ser.


Mysteriet med Ceres ljuskällor är ännu inte löst. Kanske är hela planeten av ett material som glänser medan den mörka ytan är ett tunt lager av damm.