Google

Translate blog

söndag 16 augusti 2015

De planeter idag funna, vilka mest liknar Jorden utanför vårt solsystem. Men liv? Se listan här.

Här finns en lista och en förteckning över de mest intressanta planeterna för livsmöjlighet mänskligheten hittills hittat i sitt sökande av liv utanför Jorden.

Det är enbart under de senaste åren sökandet tagit fart och varit möjligt. Vi kan ännu inte se ytan på dessa planeter men kanske i framtiden. Mycket återstår innan vi kan upptäcka mer än att planeter finns i livszonen runt en sol utanför vårt solsystem. Avståndet och ljusförhållandena är svåra att upptäcka på de avstånd det handlar om.

Men kanske kan radiovågor upptäckas först om de finns. Om så är de ett bevis på liv med utveckling som vårt. Teknik och kommunikation. Men intelligent liv eller liv överhuvudtaget behöver inte innefatta teknik. Det finns alternativ av liv intelligent som vi klassificerar det eller inte vilket inte behöver teknik.


Vi har lätt för att jämföra utefter vårt sätta att leva eller se ut men om vi ska söka liv utanför Jorden måste vi vara öppna för allt alternativt mm.