Google

Translate blog

måndag 17 augusti 2015

Ingredienserna för att konstruera liv finns överallt i universum. Men innebär det att liv skapats?

Livets byggstenar existerar överallt i universum. De är inte unika för Jorden.

Kol, kisel och magnesium är några av dess viktigaste element för att liv ska kunna uppstå. Det har hittats livsdugliga planeter i stor mängd de senaste åren. Det finns säkert oräkneliga sådana i universum.
Men att det finns rätt material för liv innebär inte att det är rätt konsistens av dessa material för att så ska ske.

Fel konsistens av kol ger tex inte möjlighet till liv utan till  grafit. Likt det som finns i en blyertspenna.

Jag tror inte på att liv kan uppstå spontant även om ingredienserna skulle stämma då det skulle vara  är en otrolig slump om så kunde ske. Utöver det måste avståndet till en livgivande sol även stämma och fält runt planeten likt vi har som skyddar mot farlig strålning konstruerats.


Det är otroligt mycket som ska stämma för att liv ska uppstå spontant. Hur det skulle gå till utan en plan från en skapare kan jag inte förstå.