Google

Translate blog

söndag 23 augusti 2015

Ny komet kom från Oorts moln släpper ut bumlingar på sin färd i solsystemet Oorts moln är namnet på ett fält av sten vilka omger solsystemet och varifrån många kometer kommit på sina färder genom vårt solsystem.

Många går sina års eller mångåriga färder runt vår sol. Men ibland sliter sig en ny stenbumling från fältet och börjar sin färd.

Nu har en ny komet upptäckts på sin färd genom vårt solsystem. Denna gång med en ovanlig utsläppsformation. Många kometer har en svans där is och småsten färdas med dem som en svans. Ofta förångas is av närhet till solen och ger detta sken.

I detta fall är det ingen skillnad mer än ett tillägg. Utöver svansen släpps bumlingar ut från kometens sida se bild.

Vad dessa klot innehåller kan diskuteras men det är knappast sten. Troligen är det gasbubblor vi ser kanske av vatten kanske av någon annat förångad is.

Kometen kan vara en mycket porös och kropp där gas är en stor del av denna och det just därför ser ut som det gör på bild och film.

Men spekulationer är inte vetenskap  däremot början till idéer att undersöka.