Google

Translate blog

fredag 11 september 2015

Om du inte personligen kan komma till Mars erbjuds du nu av NASA att sända ditt namn med på en resa dit. Men tiden är knapp.

Få om någon av dagens nu levande människor kommer att trampa på Mars yta.

Det är ett framtida projekt av framtida generationer som kanske får denna chans. Men troligast är det få även av dessa som får denna.

Men om du är fantast av rymden och rymdresor kan du redan nu och troligen i din livstid få äran av att få ditt namn med på en resa dit.


Alla har denna möjlighet och koppla dig vidare här för att skriva in dig hos NASA så du säkert kommer med ditt namn. Många har gjort det redan.