Google

Translate blog

lördag 19 september 2015

Utomjordiskt liv och förändringar i acceleration präglar nutiden till nya livsformer

Planeter utom vårt solsystem där liv kan finnas har numera hittats. Men hur ska man gå vidare och undersöka om liv verkligen finns där?

Det är dilemmat idag och svaret finns ej. När kan parametrar hittas vilka bevisar liv eller till stor procent visar att liv finns?

Troligen tar detta tid och när det väl går kommer troligen många besvikelser. Liv är unikt.

Men vi ska inte ge upp människan är nyfiken och kommer aldrig att ge upp tanken på att det finns liv någon annanstans än här på Jorden.

Nyfikenhet och äventyrslusta präglar en människa. Därför kommer upptäckter och uppfinningar alltid att göras av mänskligheten. En del för mänsklighetens fromma och en del som riskerar mänsklighetens undergång. Likt idag.

Människan är präglad att söka förändring. Kanske det ligger i livets byggstenar att liv ska skapas och återskapas. Liv ska vara experiment av liv och då fodras ett accelererande av förändringsvilja i livets byggstenar. Ju mer avancerade uppfinningar människan gör desto mer kämpar liv för att hitta nischer som passar bland dessa förändringar. Förändringstakten ökar därför ju mer som förändras.


Varför förändringsviljan skapats i livets byggstenar är dock en gåta.