Google

Translate blog

fredag 25 september 2015

Kvasaren i galax MRK231 vilken rymmer två svarta hål. Ovanligt.

Kvasar kallas  centrum av en galax då denna är så ljusstark att den döljer en del av själva galaxen genom sitt sken.

MRK231  är en galax vilken genom sitt starka sken från centrum inte kan ses i sin helhet.  Galaxen ligger i riktning mot stora björn.

Likt andra galaxer finns i centrum  inte som i de flesta galaxers centrum ett utan här istället två svarta hål.
Massiva svarta hål det ena större än det andra. Förklaringen till att centrum här  har två svarta hål är troligen fusion.

Fusion en gång genom sammanslagning genom krock med en mindre galax. Två galaxer bildade därför denna ljusstarka galax av idag. Detta förklarar även varför det finns två svarta hål här.

Idag tror man nämligen att alla galaxer har ett svart hål i centrum. Troligen är det från universums bildande och galaxer bildande. För att en galax ska ha bildats måste den innehålla ett svart hål i centrum.


Varför är en annan fråga. Där två eller kanske flera svarat hål finns tyder det på galaxkollisioner.