Google

Translate blog

söndag 27 september 2015

Fyra otroliga men snart möjliga tekniker vilka får vår världsbild att förändras.

1. Fotografera tidens början och förstå hur allt en gång började. Detta hoppas man ska bli möjligt med start 2018.  Då sänds en superkänslig kamera vilken tar bilder inom det infraröda fältet långt bortom de ljussvaga objekt  vi idag kan se.

James Webb-teleskopet  sänds upp från Arienespace det franska  rymdbolaget  i oktober 2018 och planeras vara nästa steg efter Hubble-teleskopet.

Genom att förstå universums början vilket man hoppas med detta projekt är förhoppningen att då förstå fenomen vi idag inte kan förklara.

2. Material vilka tål 20-30 gånger ljudhastighet vilket gör resors tid otroligt förkortade tros idag finnas runt 2030 för byggande av framtidens snabba farkoster på Jorden eller i rymden.

3.  Redan 2016  kommer ny teknik att användas av meteorologerna i USA. GLM sensorn kommer att införlivas i den amerikanska väder byråns vädersatellit GOES-R, och kommer att lansera då. Denna sensor är lika känslig som utrustningen i Hubble teleskopet men instrumentet kommer att användas här på Jorden inte i rymden. Mycket sker inne i molnen innan en tornado uppstår exempelvis. Nu hoppas man kunna få förvarning i tid innan väderkatastrofer uppkommer och då spara pengar för enskilda och försäkringsbolag genom att varna i tid.

4.  NASA har sedan et antal år försökt hålla koll på de asteroider som finns i vårt närområde och kan riskera att krocka med Jorden.  2016 ska ett rymdskepp  OSIRIS-rex sändas upp till asteroiden  Bennu resan tar två år. Bennus har valts då denna asteroid riskerar att krocka med Jorden under 2200-talet.


Att lära mer om asteroider och den vägen hitta lösningar för att stoppa farliga asteroiders krock med Jorden i framtiden kan kanske därför läras genom detta uppdrag.