Google

Translate blog

tisdag 29 september 2015

För 540 miljoner år sedan skapade evolutionen en massdöd. Nu skapas en ny.

I 3 miljarder år var encelliga organismer de enda levande varelserna på Jorden. När en del av dessa utvecklades till att använda solljuset som energikälla och det då skapades syre som giftkälla i atmosfären slutade allt med en massdöd av många organismer för 540 miljoner år sedan.

Syre var et gift för den tidens organismer skapat genom att evolutionen skapat organismer vilka använde syre för att leva. Dessa organismer blev fler samtidigt som tidigare organismer dog ut därför att syre i atmosfären var ett gift för dem.

Det första massutdöendet var ett faktum. Fler följde. Men syre blev källan till ett helt nytt ekosystem av varelser som behövde detta för att leva och växter vilka producerade syre. Vår tids livsmiljö kom till.

Idag är vi inne i en ny tid av massdöd av arter och vad som startat detta är vi. Människans påverkan på atmosfär och livsmiljö genom sin utveckling av produktion av alla slag och föroreningar i luft, vatten och mark.

Vi skapar därför det mest kraftfulla nya ekosystem någonsin vilket vi inte vet hur det kommer att gestalta sig i framtiden.

Evolutionen skapade oss människor troligen om vi ser det krasst för att accelerera evolutionen mot nya skapelser och förändringar likt tidigare genom föregående massutdöd. Historien återupprepas och kommer så att göra så länge Jorden finns.

Vi är ingen slump. Vi behövs i massutdödandets tjänst för att nya former av liv ska uppstå och nya ekosystem. Detta vilket skapades som evolution har inget slut förrän allt går under. Det är ingen slump att vi människor använder naturtillgångar som vi gör vi är skapade att göra detta i evolutionens tjänst.


Skapade att förändra men även skydda vilket inte är motsatser i massutdödande och nya ekosystem vilka vi inte kan eller ska få kontroll över. I livets byggstenar finns förändringsviljan inbyggd.

Bilden ovan föreställer bakterier som inte tål syre levande på stort havsdjup.