Google

Translate blog

måndag 5 oktober 2015

New Horizon sänder nya bilder från Pluto och kommer så att göra under en längre tid. Det finns många bilder kvar från passagen av Pluto som ännu inte tolkats.

Förvånade forskare upptäckte isberg i en storlek av 3500 meters höjd. Det är att jämför med klippiga bergens bergstoppar på Jorden.

Nu har ytterligare bilder setts. Lika förvånande. Det ses mörka förhöjningar i form av stora åsar vilka ses som formade av vind och med utseende som sanddyner på Jorden.

Nu frågar man sig om detta kan vara riktigt vindar vilka formar dyner  kan knappast uppstå i en tunn atmosfär . Kan atmosfären varit tjockare tidigare är en fråga?

Kanske. Mycket har förändrats i planeters historia. Se på Mars vilken haft hav en gång.


Men troligast ändå anser jag det vara att de mörka sanddynlikande formationerna är rester efter lavaflöden vilka stelnat under sin tröga rörelse och då formats som sanddyner av vinden på  Jorden