Google

Translate blog

onsdag 7 oktober 2015

Elon Musks vilda entreprenöridé. Atombomba Mars.

Elon Musk,  den ibland  galna entreprenörens vilda idéer har ibland förverkligats till en affärsidé som fungerat.

Fungerat har satsningen på rymdföretaget  Space X och elbilföretaget Tesla motors.

Han har stora planer på att sända människor till Mars. Om han själv ska med dit är okänt. Han uttalade sig i amerikansk teve om marsplanerna där han var helt enig med fakta att Mars kolonisatörer i början måste leva i stora glaskupoler.

Men för att påskynda en livsduglig yta där Mars  innevånare kan leva utanför dessa kupoler är  hans idé att bomba polerna med atombomber. Detta skulle förvandla Mars snabbast till en livsduglig planet. Det skulle enligt honom smälta isen och frigöra koldioxid vilket är startskottet under vilket en enligt honom det skulle skapasaen miljö människan kan leva under.

Då undrar man om nu detta fungerar hur många atombomber som  måste släppas? Hur stora och blir inte radioaktiviteten hög i det vatten som eventuellt frisläpps?


Det är frågor som måste lösas innan detta förslag förverkligas. Om det nu gör detta, jag tvivlar. Det finns för många frågetecken. Men som sagt om lite galna entreprenörer får fria händer och stater på Jorden inte kommer överens om vem som ska bestämma på främmande himlakroppar då kan allt hända i framtiden.