Google

Translate blog

söndag 11 oktober 2015

Avancerade civilisationer verkar inte finnas i de ca 100 000 galaxer som avsökts. Besvikelse råder. Men hoppet finns att finna mindre avancerade civilisationer där ute.

Forskare har avsökt ca 100 000 galaxer för att finna onormal värmestrålning vilket skulle tyda på avancerade civilisationer vilka utnyttjar flertal stjärnor för sina användningsområden.

Men onormal värmestrålning är en tolkningsfråga. Det fanns källor som förundrade först men sedan fann  forskare naturliga källor för dessa värmekällor och så försvann den spänningen.

Visst kan man filosofera om att avancerade civilisationer använder energi  så effektivt att det inte generar extra värme. Men det är  bara antaganden som man kan teoretisera över.

Avsökningen av galaxerna fortsätter och alla som är inblandade hoppas och  tror att en dag kommer sanningen där utifrån. Signaler som visar att vi inte är ensamma.


Men är inte risken att det blir feltolkningar på grund av att fler och fler med alltmer avancerade tekniker och hopp vill att något ska finnas där ute?