Google

Translate blog

torsdag 15 oktober 2015

00.53 22 sept 1979 exploderade något i skyn nära prins Edwards ögrupp i Indiska oceanen. Vad vet ingen ännu idag. Mysteriet kvarstår.

Mysteriet kallas i litteraturen Vela incidenten efter satelliten vilken fotograferade händelsen.

Vela satelliten var konstruerad för att upptäcka gamma blixtar för att övervaka kärnkraftsstrålning och att ingen gjorde hemliga  kärnvapenexperiment.

Något hände här. Misstanken riktades mot Sydafrika och Israel. Men det återupprepades aldrig och något svar på vad dom hände fick vi aldrig. Hemligstämplingen är total från alla håll om nu något finns som kan förklara händelsen.

Det kan ha varit något helt annat.  En naturlig urladdning från meteor, ovanlig urladdning från åska eller något vi då och fortfarande idag inte förstår från naturen. Det fanns då även diskussioner om det var en händelse som kunde jämföras med  Tunguskinedslaget i Sibirien  1908.


Mysteriet finns kvar och troligen får vi aldrig svaret på vad som egentligen hände den dagen.