Google

Translate blog

fredag 16 oktober 2015

På foton ses ränder utmed bergssluttningar på Mars. Det är som vi vet nu saltlösning. Men visar på eventuellt forntida liv.

Vi har alla läst om missuppfattningen av kanaler på Mars. De fanns inte fick vi många år senare veta. Men länge troddes detta var tecken på fungerande eller antika vätskeflöden på Mars.  Men när vi verkligen på nära avståndet kunde se ytan fanns inga spår av dessa. Allt var en fantasi och synvilla.


Nu har på närmre avstånd setts streck utmed bergssidor vilka försvinner eller bleknar under de kallare månaderna på Mars. Marsvintern. Men återkommer under varmare månader.

Dettaär inte synvillor utan vätska av något slag sipprande sakta ner under den varmare tiden under marsåret.

Vad denna vätska innehåller vet man nu och NASA gick ut med detta den 28 mars till allmänheten.. Forskare ser nu detta som möjligheter till liv i dessa flöden eller dess källa.

Men inget säger att saltvatten innebär  liv. Men enbart möjligheten till liv.  I vilket fall som helst är det en spännande upptäckt.


Vattnet ger däremot  möjlighet för eventuella framtida bosättningar att rena vatten på plats från dessa  flöden. Men som sagt det är saltlösning och  om det kan renas till  drickbart vatten är inte säkert.