Google

Translate blog

lördag 17 oktober 2015

Perlan 2 testad och ska nu ge nya rön om vad som händer i den övre atmosfären.

Spekulationer om vad som sker i övre atmosfären har funnits länge. Men inga bevis på vad det är som sker. Utifrån detta har Perlan 2 segelflygplanet konstruerats och ska nu lösa många frågor om vad som sker där uppe.

Testflygningen skedde den 23 september och den fungerade bra.

Nästa år ska planet slå höjdrekord och stiga upp till 27 km höjd.


Planets syfte är att studera atmosfäriska fenomen på plats.