Google

Translate blog

torsdag 5 november 2015

Konstigt beteende upptäckt i laboratorium av instängd atom

Atomer ses som beroende av naturlagarna. Kvantmekanismen upphäver dem.

Men på atomnivå ska vad vi vet naturlagar råda och det gör de. Undantag ses dock finnas och då om man på mikroskopisk nivå stänger in en atom. Instängdheten verkar få atomen att uppföra sig utefter andra lagar än de kända naturlagarna. En science fictionvärld öppnar sig. En verklighet vi inte förstår. Men kanske denna har samband med kvantfysiken. Kvarkar har omöjliga rörelser utanför naturlagarna.

Kanske vi ännu inte förstår allt inom naturlagarna. Kanske det inte finns naturlagar som gäller i alla sammanhang.

Kan det vara så att atomer har bestämt sig vid skapandet en gång att uppföra sig på mest ekonomiska vis eller sätt för att bygga upp vår tillvaro eller naturen och kosmos. Men att det den gången fanns alternativa uppbyggnader vilka kunde blivit helt andra så kallade naturlagar om det inte skapats ett universum som vårt.


Kanske det är dessa möjliga uppbyggnader vi kan se ovan av atomen som nämns i artikeln. Det fanns alternativ och de finns ännu. Kvarkarnas uppförande visar även på detta. Tid och rum är kanske mer relativa än vi kan acceptera.