Google

Translate blog

tisdag 10 november 2015

Mycket vanligare än man trott med magnetfält och kosmisk strålning över och under spiralgalaxer.

Länge har man vetat att  kosmisk strålning och magnetfält kan ses hos spiralgalaxer på dess undre och övre sida. Men att det var så vanligt  som man nu förstår visste eller trodde man inte.

Kanske ska man se det som onormalt om inte detta finns på galaxers under- och översidor?

Genom en ny metod för att söka detta har konstruerats. Denna metod söker  halosken efter ovanstående och resultatet är att detta sken visar på ovanstående fenomen på alla galaxer man hittills undersökt.

Självfallet olika starkt därav problemet tidigare att ha upptäckt att det var så vanligt.

Nya upptäckter och pusselbitar hittas i allt snabbare takt numera och nya teorier måste till oftare än tidigare för att försöka förstå vårt universum och vår verklighet.


Hur allt kom till och vad vi och verkligheten är och varifrån allt kom.