Google

Translate blog

fredag 27 november 2015

Solvinden är förutsättningen för liv på Jorden. På Mars däremot kan den ha utplånat möjligheten till liv.

Solvinden ger oss den värme vi behöver för att kunna existera på Jorden. Den är en av de förutsättningar vilka skapade vår världs livsmöjligheter.

All solvind kommer inte ner på Jordens yta en del avlänkas genom de magnetfält som omger Jorden.

Även Mars hade magnetfält  och även här bildades vatten i flytande form och en atmosfär.

Men till skillnad från på Jorden tror forskare idag att processor som aldrig uppstod på Jorden på Mars tunnade ut Mars magnetfält och därmed försvann efterhand vatten och atmosfär ut från Mars. En process som accelererade utifrån solvinden.

Hade samma process hänt på Jorden hade inget liv funnits här. Jorden hade blivit en tvillingplanet till Mars. Steril och kall.

Varför inte samma sak hände här vet man inte. Men forskare försöker lösa gåtan om varför det hände på Mars och varför detta inte hände på Jorden och tvärtom.


Idag tror vissa forskare att de har svaret på gåtan. Är du intresserad av en fördjupning av ämnet och vilket svar forskaret teorisera över  läs vidare från denna länk