Google

Translate blog

lördag 28 november 2015

Kosmolog tror sig funnit bevis på ett parallellt universum

En kosmolog har publicerat en artikel i tidskriften Astrophysical Journal där har säger sig upptäckt en  form av anomali i den kosmiska bakgrundsstrålningen. Denna strålning av ljus kan visa att det finns minst ett troligen än flera och kanske obegränsat av andra universum skilda åt i tid och rum.

Den upptäckta strålningsklumpen kan visa att detta skedde direkt efter Big Bang. Mina tankar är utefter denna kosmologs teori är  att vi  kanske ska i se Big Bang som skapat utifrån ett parallellt universum och det från detta skapades ytterligare ett. Detta skapande fortsätter och allt har sin början från ett uruniversum  där även tiden skapades. Kanske det är vårt universum som blev det första. Kanske vårt enbart är ett av oräkneliga tidigare universum eller idag existerande i tid och rum.

Om nu teorin om andra universum i tid och rum existerar vilket många forskare kan se som möjligt. Ett annat uttryck för universum i tid och rum är att uttrycka det som universum i olika dimensioner vilket är samma sak. Delar vi upp tid i oräknelighet och ser denna som existerande istället för som att den försvinner får vi oräkneliga universum och tid utan början eller slut.

Men vad som upptäckts för strålningsklump, källa eller fenomen ovan är inte klarlagt och kan kanske inte bli det.

Kan effekter av skapande eller skapat av andra universum om de finns ses i vårt universum? En del kan se möjligheter i teorin. Andra kan inte se detta som möjligt då det förutsätter att vi kan betrakta något utanför vår tid och vårt rum i nutid. Nutiden är där vi finns. Det förutsätter  att vi kan transportera oss in i ett annat universum och betrakta oss själva.


Det verkar otroligt. Men kanske det finns någon anomali vi inte förstår som bekräftar att vi kan se tecken på andra universum eller något av dessa och att ovanstående upptäckt kan var ett sådant. Men troligen har upptäckten ovan  en bettydligt enklare förklaring.